Skip Navigation Links > >
Биография на ТОМИ НИКОЛОВ
ТОМИ МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ Е РОДЕН НА 10.03.1964 Г. 2003 -2006 г. Технически Университет - София; Стопански факултет Икономика и стопанско управление. Магистър по икономика и стопанско управление. 1988 - 1994 г. Национална Спортна Академия завършва Управление на спорта и спортен мениджър. Активно участва в разработката и управление на проекти и програми. Има опит в координацията , управлението и администрацията на хора. Владее руски, френски и английски език.
Биография на ЖИВКА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА
ЖИВКА ЛЮБОМИРОВА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА Е РОДЕНА НА 08.01.1977 Г. В ГР. СОФИЯ Магистър по " Стопанско Управление " от Лесотехническия университет в гр. София. Специализирала е „Управление на предприятията„ и „Инженерна педагогика„. Притежава сертификати "Укрепване на капацитена на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионни Фондове на ЕС". Била е заместник директор на ЧЕУ „Дорис Тенеди„, както и главен експерт в дирекция „Култура„ към Столична община. Втора магистратура по специалност "Национална Сигурност: Духовенство и Лидерство" от Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии, 2014 г. Владее руски и английски език. Омъжена е и има две деца.
Биография на НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРКОВ
Областен управител
Зам. Областни управители