Skip Navigation Links >
Връзки
Общини в Област София
Държавни агенции и комисии
Държавна агенция за българите в чужбина
Българска агенция за инвестиции
Държавна комисия по хазарта
Агенция "Митници"
Агенция за държавна финансова инспекция
Национална агенция за приходите
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" Държавна агенция за закрила на детето
Главна агенция "Гражданска защита" към МВP
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Държавна комисия за енергийно регулиране
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Национална агенция за професионално образование и обучение
Агенция "Дипломатически имоти в страната" ЕООД
Агенция за ядрено регулиране
Дирекция за национален строителен контрол
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
Национален съвет по етнически и демографски въпроси
Агенция "Пътна инфраструктура"
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Сметна палата
Комисия за защита на личните данни
Институции в Област София
Териториални структури:
Столична дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението"
Тошко Тошев - Директор СД "ПБЗН" тел. 0888 842 715, 02/982 32 80, ул. "Екзарх Йосиф" № 46

Столичен инспекторат
Веска Гоергиева - Директор на столичен инспекторат, тел. 0885 604 422, 02/937 72 30, ул. "Париж" № 5

Дирекция "Сигурност" - СО
Мариела Найденова - Директор на Дирекция "Сигурност", тел. 0884 380 589, 02/987 68 53, 02/9 377 323, ул. Московска № 33

Столична дирекция на вътрешните работи
Младен Маринов - Директор на СДВР, тел. 0882 015 849, 02/9877777, ул. Антм I № 5

Център за спешна медицинска помощ
Д-р Георги Гелев - Директор на център за спешна медицинска помощ, тел. 0887 150 150, 02/935 72 12, бул. "Васил Левски" № 129

Областна дирекция по безопастност на храние - София
Д-р Антон Генов - Директор на областна дирекция по безопастност на храните, тел. 0888 266 930, 02/944 46 36, 02/944 46 36, бул. "Ген. Данаил Николаев" № 14

Регионална инспекция по околната среда и водите
Ирена Петкова - Директор на РИОСВ София, тел. 0882 408 529, 02/940 64 21, бул. "Цар. Борис III" № 136

Областно пътно управление София
Веселин Николов - Директор на РИОСВ София, тел. 0885 597 852, 02/988 22 81, 02/945 03 57, ул. "Камен Андреев" № 24

Отдел "Пътна полиция" СДВР
Тенчо Тенев - Началник на отдел "Пътна полиция" СДВР, тел. 0888 868 989, 02/982 30 30, 02/982 33 00, ул. "Лъчезар Станчев" № 4

Регионална здравна инспекция - София
Данчо Пенчев - Директор на "Регионална здравна инспекция - София", тел. 0882 441 743, 02/831 21 31, 02/813 04 02, ул. "Враня" № 20

Регионална инспекция по образованието - София
Евгения Вълкова - Началник на "Регионална инспекция по образованието - София", тел. 0885 799 447, 02/935 60 50, ул. "Антим I" № 17

Дирекция в ЧЕЗ - разпределение България АД
Виктор Станчев - Директор дирекция в ЧЕЗ - разпределение България АД, тел. 0884 322 889, 02/894 23 796, ул. "Цар Симеон" № 330

Дирекция "Софийска вода" АД
Станислав Станев - Директор дирекция в "Софийска вода" АД, тел. 0886 260 073, 02/812 25 30, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А

Дирекция "Софийска вода" АД
Иво Михайлов - Зам. изп. Директор на "Топлофикация София" ЕАД, тел. 0879 123 011, 02/930 30 11, ж.к. Борово, ул. "Ястребец" 23 Б

Регионална дирекция по горите - София
Мартин Иванов - Директор на "Регионална дирекция по горите - София", тел. 0887 783 940, 02/987 65 92, ул. "Аксаков" № 14
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN